Järjestyksenvalvojan peruskurssi

Tapahtumapalvelu Järjestys järjestää säännöllisin väliajoin järjestyksenvalvojan peruskurssin (40h), joka antaa valmiudet kurssin hyväksytysti suorittaneelle järjestyksenvalvojana toimimiseen. Järjestyksenvalvojan peruskurssin koulutusohjelma on Sisäministeriön määrittelemän sisällön mukainen ja sen pitää Poliisihallituksen hyväksymä järjestyksenvalvojakouluttaja. Koulutukseen sisältyy teoriakoulutuksen lisäksi voimankäytön ja turvallisuustarkastusten harjoittelua sekä ensiapu-, pelastus- ja alkusammutuskoulutusta.

Peruskurssi on tarkoitettu kaikille 17 vuotta täyttäneille henkilöille. Kurssin hyväksytysti suoritettuaan täysi-ikäinen henkilö voi hakea poliisilta järjestyksenvalvojakorttia, joka mahdollistaa työskentelyn mm. yleisötapahtumissa, urheilutapahtumissa, ravintoloissa, laivalla tai leirintäalueella.

Kysy myös koulutuksia ryhmille. Koulutamme tarvittaessa kaikkialla Suomessa.
Ota yhteyttä: toimisto@jarjestys.fi

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus

Järjestämme säännöllisesti järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksia (8h).

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen koulutusohjelma on Sisäministeriön määrittelemän sisällön mukainen. Koulutukseen sisältyy teoriakoulutuksen lisäksi käytännön harjoittelua turvallisuustarkastuksiin liittyen.

Voit osallistua kertauskoulutukseen milloin tahansa peruskoulutuksen suorittamisen jälkeen. Kertauskoulutustodistus on voimassa 6 kk koulutuksesta eli uutta hyväksyntää tulee hakea puolen vuoden sisällä koulutuksen suorittamisesta. Huomioithan, että ennen 1.3.2007 suoritettu järjestyksenvalvojan peruskoulutus vanhenee, mikäli et hae uutta korttia nykyisen järjestyksenvalvojakortin voimassaoloaikana.

Kysy myös koulutuksia ryhmille. Koulutamme tarvittaessa kaikkialla Suomessa.
Ota yhteyttä: toimisto@jarjestys.fi

Järjestyksen­valvonta

Meiltä saatte järjestyksenvalvojat esimerkiksi:

 • kirkkokonsertteihin,
 • yksityistilaisuuksiin, suuriin yhtiö- tai puoluekokouksiin,
 • konsertteihin, teattereihin, festivaaleihin ja messuihin, 
 • muihin yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin ja
 • hotelleihin, leirintäalueille ja majoitusliikkeisiin sekä
 • kauppakeskuksiin ja liikenneasemille. 

Tapahtumapalvelu Järjestys suorittaa korkealaatuista järjestyksenvalvontaa juuri siellä, missä sitä tarvitaan. Järjestyksenvalvonta on asiakaspalvelutyötä. Turvallisuutta ja järjestystä on ylläpidettävä ensisijaisesti neuvoin ja kehotuksin. Järjestyksenvalvonnan tarkoitus on näkyvällä läsnäololla vähentää häiriökäyttäytymistä ja puuttua matalalla kynnyksellä havaittuihin epäkohtiin. Järjestyksenvalvojamme ovat ammattilaisia ja osalla on myös kokemusta vaativista tilanteista ja voimankäytöstä. 

Henkilöstöllä on paljon kokemusta erilaisesta järjestyksenvalvonnasta ja erilaisista tilaisuuksista sekä ravintolaympäristöstä. Meillä on Poliisihallituksen myöntämä yksityisen turvallisuusalan elinkeinolupa, joten voimme tarjota teille järjestyksenvalvontaa myös kauppakeskuksiin, ravintoloihin ja yksityistilaisuuksiin.

Suunnitellaan yhdessä Teille sopiva turvallisuusratkaisu.

Ota yhteyttä ja kysy lisää palvelusta

Turvallisuusjohto

Huolellinen turvallisuussuunnittelu on edellytys onnistuneelle tapahtumalle. Erittäin tärkeää on myös ammattimainen turvallisuusjohto tapahtumassa ja tilaisuudessa. Meillä on palveluksessa turvallisuusalan ammattilaisia, joilla on laaja kokemus erilaisista yleisötilaisuuksista ja turvallisuusjärjestelyistä. 

Turvallisuusvastaava toimii tiiviissä yhteistyössä toimeksiantajan edustajan kanssa, huolehtii esimerkiksi viranomaisyhteistyöstä sekä johtaa turvallisuusorganisaation työtä paikan päällä. Ammattimaisesti toteutetut turvallisuusratkaisut antavat toimeksiantajalle mahdollisuuden keskittyä enemmän heidän omaan ydinosaamiseenne ja toimintaan. Tarkoitus on, että ammattimainen turvallisuuspäällikköpalvelu tuo asiakkaan omille toiminnoille lisäarvoa ja parantaa turvallisuusjohtamista. 

Meiltä saatte esimiehet, valvomotyöntekijät ja turvallisuuspäälliköt erilaisiin tilaisuuksiin ja muihin toimeksiantoihin sopimuksen mukaan. Toimimme luottamuksellisesti ja tarvittaessa annamme suostumuksen erilaisten turvallisuusselvitysten tekemiseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää palvelusta

Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelmassa mietitään mahdollisia riskejä ja niihin varautumista. Pelastussuunnitelmassa on myös toimintaohjeet hätäilmoituksen tekemiseksi ja erilaisissa vaaratilanteissa toimimiseksi. Pelastussuunnitelmassa kuvataan keskeiset kohteen vastuutahot ja toiminnan esittely, alkusammutusvälineet, ensiaputarvikkeet, poistumisreitit ja pelastustiet. 

Olemme laatineet erilaisille yrityksille ja tapahtumille lukuisia pelastussuunnitelmia. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat esimerkiksi yleisötilaisuudet, ravintolat ja erilaiset taloyhtiöt. Pelastussuunnitelman sisällöstä säädetään Pelastuslain 15 §:ssä ja Valtioneuvoston asetuksella puolestaan säädetään kohteista, joihin pelastussuunnitelma on laadittava.

Pelastussuunnitelma on laadittava esimerkiksi asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuntoa, hoitolaitoksiin, kouluihin, oppilaitoksiin, päiväkoteihin, majoitusliikkeisiin, tilapäisiin majoitustiloihin, kirkkoihin, teattereihin, messualueille ja muihin vastaaviin kokoontumispaikkoihin, yli 400 m2 myymälöihin ja kauppakeskuksiin, yli 50 hengen ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin, eräisiin teollisuus- ja tuotantorakennuksiin, eläinsuojiin ja työpaikoille, joissa oleskelee samanaikaisesti vähintään 50 henkilöä.

Pelastuslain 16 §:n mukaan  yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:

1) arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;

2) käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;

3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai

4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Laadimme pelastussuunnitelmat ammattitaidoilla yhteistyössä tilaajan edustajan kanssa. Hyväksytämme pelastussuunnitelmat tarvittaessa viranomaisilla ja käymme valmiin suunnitelman yhdessä tilaajan edustajan kanssa läpi.  Teemme myös pelastussuunnitelmien päivityksiä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää palvelusta

Projekti­suunnitelmat ja tapahtuma­tuotanto

Tarvitsetteko mahdollisesti apua seuraavissa asioissa?

 • Projektisuunnitelmat
 • Akkreditointi
 • Tuotanto ja käytännön toteutus
 • Ilmoittautumislomakkeiden laadinta
 • Yleisten osallistumisehtojen laadinta
  esimerkiksi messuille ja tapahtumiin
 • Erilaisten ohjeiden ja infopakettien laadinta
 • Viranomaisasiat ja luvat
 • Toimijoiden laskutus tai laskutuksessa avustaminen

Olemme erikoistuneet tekemään pääasiassa yleisötilaisuuksien turvallisuus- ja pelastussuunnitelmia, mutta meillä on myös laajaa osaamista koko tapahtuman ja tilaisuuden suunnittelusta sekä kaikkien siihen liittyvien osa-alueiden yhteen sovittamisesta ja käytännön hoitamisesta.

Suurimmissa tapahtumissa, joissa olemme olleet mukana, on ollut yli 60 000 kävijää. Meiltä onnistuvat myös korkean profiilin tilaisuudet.

Jos teillä on idea tai toive tai tavoite, mutta tarvitsette ammattimaista osaamista tavoitteenne saavuttamiseksi, pystymme tarjoamaan teillä apua tapahtuman suunnittelussa, tuotannossa ja toteuttamisessa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää palvelusta

Riskienhallinta­suunnitelmat

Pelastussuunnitelmaa voidaan täydentää liittämällä siihen osaksi myös muita riskejä ja niiden hallintakeinoja. Yhdistetystä pelastus- ja riskienhallintasuunnitelmasta voidaan esimerkiksi käyttää yhteisnimitystä turvallisuussuunnitelma.

Riskienhallintasuunnitelmassa arvioidaan erityyppisten riskien mahdollisuuksia, vaikutuksia, kuvataan riskienhallintakeinot ja yleisluontoiset toimintaohjeet riskin toteutuessa. Tämä palvelu sopii valveutuneille yrityksille, jotka haluavat laadukasta palvelua ja kiinnittävät turvallisuuteen ja riskienhallintaan erityistä huomiota. Riskienhallintasuunnitelma laaditaan kunkin yrityksen tarpeita vastaavaksi ja tavoitteena on, että yritys saa hyvän työkalun riskienhallintaan ja johtamisjärjestelmiensä tueksi. 

Toimistotyötä tekevien osalta riskienhallintasuunnitelmaa voidaan täydentää esimerkiksi erillisellä toimistotyön vaarojen ja riskien kartoituksella. Tämä kartoitus voidaan toteuttaa niin pienissä kuin isoissakin yrityksissä joko havainnoimalla ja/tai henkilöstölle jaettavalla kyselytutkimuksella. 

Toimimme luottamuksellisesti ja palvelun keskiössä on henkilökohtainen ja ammattimainen palvelu.

Ota yhteyttä ja kysy lisää palvelusta

Tapahtuma-avustajat

Tapahtuma-avustajia tyypillisesti käytetään
esimerkiksi seuraavissa tehtävissä: 

 • Akkreditointipiste
 • Kokousavustajat
 • Näytteilleasettajien ja/tai asiakkaiden infopiste
 • Lipunmyynti
 • Vastaanotto
 • Naulakkopalvelut

Kauttamme saatavissa erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin asiakaspalveluhenkistä osaamista erilaisiin avustaviin tehtäviin, jotka tuovat tilaisuudelle lisäarvoa ja vapauttavat asiakkaan omia resursseja heidän ydintoimintaansa. 

Tapahtuma-avustajat ovat asiakaspalveluhenkilöitä, jotka valitaan tehtäviin huolellisesti tilaisuuden profiili ja asiakkaiden toiveet huomioiden. Työasuna käytämme tehtävään soveltuvia siistejä vaatteita.

Ota yhteyttä ja kysy lisää palvelusta

Roudaus

Kauttamme saatavana apukäsiä erilaisten tapahtumien, rakennus- ja purkutöihin niin rakenteiden kuin tekniikan osaltakin. Tyypillisimpiä asiakkaitamme ovat erilaiset messut, konsertit ja erilaiset festivaalit.
Olemme myös hyvä yhteistyökumppani, mikäli tarvitsette luotettavaa alihankkijaa edellä mainittuihin tehtäviin. 

Yhteistyökumppaneiden avulla pystymme tarjoamaan myös muita teknisiä tapahtumapalveluita, kuten valaistus, sähkötyöt, tekniikka ja esiintymislavat.

Ota yhteyttä ja kysy lisää palvelusta

Vahtimestarit tapahtumiin ja virastoihin

Kauttamme saatavana palvelualttiit vahtimestarit erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. 

Vahtimestaripalvelut esimerkiksi:

 • Kunnossapitotehtäviin
 • Tavaran vastaanotto- ja varaston ylläpitotehtäviin
 • Ylläpitosiivoukseen
 • Virastoihin ja toimistorakennuksiin vastaanotto- ja aulapalvelutehtäviin

Vahtimestarin toimenkuva sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti erikseen.
Silloin, kun haluatte joustavaa ja asiakaspalveluhenkistä vahtimestariosaamista, ota yhteyttä.

Tapahtuma­rakenteet ja -tarvikkeet

Yhteistyökumppaneidemme avulla pystymme tarjoamaan teille kattavasti erilaisia rakenteita, kalusteita ja tarvikkeita tapahtumiinne ja tilaisuuksiinne. Kalusteiden ja rakenteiden lisäksi pystymme tarvittaessa toimittamaan myös jätehuollon ja wc-tilat isompiinkin tapahtumiin. Meillä on asiakkaita, joille tuotamme kaikki tapahtumapalvelut, kuten turvallisuus, rakenteet ja kalusteet sekä tekniikan yhden luukun periaatteella.

Kerro meille, mitä tarvitset, me selvitämme asian ja lähetämme teille tarjouksen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää palvelusta

Rakentaminen

Oli kyseessä sitten pieni tai iso tilaisuus, kauttamme on saatavissa henkilöstöä tapahtuma-alueiden ja -rakenteiden rakentamiseen, esimerkiksi esiintymislavojen rakentamiseen, messuseinien asentamiseen ja kalustamiseen. Palvelun lähtökohtana on sujuvuus ja turvallisuus. Olemme teille hyvä yhteistyökumppani, mikäli tarvitsette luotettavaa alihankkijaa edellä mainittuihin tehtäviin. 

Tarvittaessa saatte meiltä myös erilaiset tapahtumarakenteet. Pystymme tarjoamaan apukäsiä myös esimerkiksi rakennusalalle.

Ota yhteyttä ja kysy lisää palvelusta

Liikenteen­ohjaus ja liikenne­järjestelyt

Suuret kävijämäärät lisäävät vaaratilanteiden riskiä liikenteessä, tapahtuma-alueelle liikkumisessa ja pysäköintialueilla. Huolellisesti suunnitellut liikennejärjestelyt edesauttavat tapahtuman onnistumista, positiivista asiakaskokemusta ja parantavat turvallisuutta. Yleisön saapuminen ja poistuminen, sivullisten liikkuminen, huoltoajo ja hälytysajoneuvojen ajoreitit pitää miettiä etukäteen. 

Olemme tehneet paljon erilaisia liikenteenohjaussuunnitelmia. Tyypillisimpiä asiakkaitamme ovat erilaiset suuret yleisötilaisuudet, kuten festivaalit ja paraatit. Kauttamme on myös saatavissa liikenteenohjaajia. Paras lopputulos saadaan niin, että liikenteenohjaussuunnitelma laaditaan huolellisesti ja liikenteenohjauksesta huolehtivat sellaiset henkilöt, joilla on siitä kokemusta.

Yhteistyökumppaneidemme avulla pystymme toteuttamaan tapahtumien liikennejärjestelyt ja erilaiset ajoesteet.

Ota yhteyttä ja kysy lisää palvelusta

Ensiapupalvelut

Näemme ensiavun tärkeänä osana yleisötapahtumien turvallisuutta. Ensiapuvastaava toimii tiivissä yhteistyössä järjestäjän edustajan ja turvallisuusorganisaation kanssa ja huolehtii ensiaputehtävien johtamisesta ja siihen liittyvästä viranomaisyhteistyöstä.

Kauttamme löytyy ammattitaitoinen ensiapuhenkilö tai -ryhmä tapahtumaan kuin tapahtumaan. Teemme myös yleisötilaisuuksien ensiapusuunnitelmia. 

Hyvin järjestetty ensiapupalvelu luo turvallisuutta niin asiakkaalle kuin järjestäjällekin, eikä asiakkaan tarvitse pienen haaverin sattuessa välttämättä edes poistua tapahtumasta.

Tilauksesta järjestämme myös ryhmille ja yrityksille ensiapukoulutuksia.

Suunnitellaan yhdessä turvallinen tapahtuma osallistujille ja järjestäjille!

Ota yhteyttä ja kysy lisää palvelusta

Kameravalvonta­järjestelmät

Kauttamme on saatavissa nykyaikaisia kameravalvontajärjestelmiä, joihin kuuluu tallennin ja valittu määrä ulko- ja/tai sisäkameroita. Tallenteita ja livekuvaa voi katsoa esimerkiksi puhelimeen ladattavalla sovelluksella. Kameravalvontajärjestelmissä kuvalaatu on korkeatasoinen. 

Laadukas kameravalvontajärjestelmä soveltuu esimerkiksi pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, mökille tai kotitalouksiin. Järjestelmä voidaan toimittaa sopimuksen mukaan avaimet käteen periaatteella paikoilleen asennettuna tai esiasennettuna niin, että asiakas hoitaa paikoilleen laittamisen. 

Sopimuksen mukaan voimme laatia myös kameravalvonnan rekisteri- ja tietosuojaselosteen. 

Myymme kameravalvontajärjestelmät asiakkaalle omaksi. Meillä on myös kameravalvontajärjestelmiä, joita vuokraamme lyhytaikaiseen käyttöön, esimerkiksi yleisötilaisuuksiin tai tapahtumajärjestäjille.

Ota yhteyttä ja kysy lisää palvelusta

Vartiointi

Meiltä saatte ammattitaitoiset ja asiakaspalveluhenkiset vartijat erilaisiin paikallisvartiointikohteisiin, joita ovat esimerkiksi: 

 • Myymälät ja kaupat
 • Yrityksien ja yhteisöjen aulat ja vastaanotot
 • Toimistorakennukset
 • Rakennustyömaat
 • Tapahtuma-alueet
 • Tehtaat ja tuotantolaitokset
 • Muihin kohteisiin, joissa vartijan jatkuva läsnäolo on tarpeellista

Lain mukaan vartijan tehtävänä on suorittaa vartioimistehtäviä. Tehtäviin voi myös kulua vierailijahallinta, kulunvalvonta, avainhallinta, asiakaspalvelu, kameravalvonta sekä muut valvontatehtävät sekä turvallisuuteen liittyvät työt. 

Mikäli tarvitsette vartijoita edellä mainittuihin tehtäviin, meillä on Poliisihallituksen myöntämä yksityisen turvallisuusalan elinkeinolupa, joka on edellytys sille, että voimme tarjota vartiointipalveluita.

Yhteistyökumppaneidemme avulla pystymme tarjoamaan myös muita vartiointipalveluita.

Ota yhteyttä ja kysy lisää palvelusta

Mikäli tarvitsette työntekijän, jonka tehtäviin kuuluu esimerkiksi kärryjen ja ostoskorien keräily ja/tai pullohuoneen hoitaminen, tutustukaa palveluun tästä.

Myymäläapulaiset (ostoskorit, kärryt ja pullohuone)

Mikäli tarvitsette työntekijöitä, jotka huolehtivat ostokorien keräilystä kassa-aulasta sisääntuloporteille ja kärryjen keräämisestä niille kuuluville paikoille tai tarvitsette henkilön, joka hoitaa pullohuonetta, meiltä tällaisen palvelun saa. 

Henkilöstömme on tottunut tekemään erilaista roudaustyötä muun muassa tapahtumissa ja konserteissa. Osalla on myös trukkikortti. Pystymme palvelemaan asiakkaitamme myös myymäläympäristössä. Meiltä onnistuu pidemmät toimeksiannot, mutta myös lyhyemmät kiireisen sesonkiajan työt. Myös muita ohjeistehtäviä, esimerkiksi muovikassien lisäämistä kassoille, hyllyttämistä jne., voidaan sopimuksen mukaan sisällyttää palveluun tai toimenkuvaan.

Mikäli tarvitsette sekä vartijoita että avustaviin myymälätehtäviin henkilöitä, valitettavasti näitä tehtäviä ei voi pääsääntöisesti yhdistää, koska vartijan tehtävänä on suorittaa vartioimistehtäviä ja muita turvallisuuteen liittyviä tehtäviä. Kartoitetaan yhdessä, miten palvelut voitaisiin tuottaa parhailla tavalla tarpeisiinne nähden.

Ota yhteyttä ja kysy lisää palvelusta

Tutkimukset ja Mystery Shopping

Haluatteko selvittää asiakastyytyväisyyttä tai kartoittaa toimistotyön vaarojen arviointia vai onko tarvetta selvittää, miten henkilökunta toimii asiakaspalvelutilanteessa?

Teemme mysteeriasiakastutkimuksia (mystery shopping), jossa tutkija(t) esittävät sovitulla tavalla asiakasta ja hakeutuvat erilaisiin asiakaspalvelutilanteisiin. Olennaista on, ettei henkilökunta tiedä asiakaspalvelutilanteessa asioivansa tutkijan kanssa. Jälkikäteen toimitamme raportin asiakaspalvelutilanteen sujumisesta.  Palvelun avulla voidaan esimerkiksi selvittää, lyödäänkö myytävät tuotteet kassaan ja annetaanko asiakkaalle kuittia. Lisäksi voidaan kartoittaa asiakaspalvelualttiutta. Tyypillisiä asiakohteita ovat kaupat, ravintolat ja erilaiset yleisötilaisuudet. 

Myös muunlaiset räätälöidyt tutkimukset onnistuvat pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää palvelusta

Muutot ja apumiehet

Onko muutto tulossa, mutta apumiehet puuttuvat? Ei hätää!

Oli kyseessä sitten yksiön muuttaminen tai laajempi yritysmuutto kauttamme saatavissa muuttoapua tavaroiden pakkaamiseen, purkamiseen ja kantoapua kantamiseen. Näytät meille vain kaapin paikan! Teemme myös erilaisia roudauksia tapahtumissa ja konserteissa, joten tavaroiden siirtäminen on meille tuttua hommaa. Meillä on paljon henkilöitä, joilla on kokemusta turvallisuusalalta, olemme luotettava kumppani, etsittepä sitten apua yksittäiseen muuttoon tai alihankkijaa pidempi aikaiseen yhteistyöhön. 

Ota yhteyttä niin kartoitetaan avun tarve yhdessä!

Käsidesiautomaatit

Vuokraamme käsidesiautomaatteja lyhytaikaiseen käyttöön esimerkiksi yleisötilaisuuksiin ja juhliin. Myös pidempiaikainen vuokraus on mahdollista esimerkiksi ravintoloille ja terasseille.

Ota yhteyttä ja kysy lisää palvelusta