Laskutustietomme muuttuvat

Laskutusosoitteemme muuttuu 1.6.2020 alkaen, kun vaihdamme ostolaskujen
kierrätysohjelmaa.

Verkkolaskuosoitteemme 1.6.2020 alkaen

Laskun saaja Tapahtumapalvelu Järjestys (tai pidempi nimi alla)
(Järjestyksenvalvonta ja tapahtumatuotanto Kimmo Oy)
Laskun saajan y-tunnus 2680293-3
Verkkolaskuosoite (OVT): 003726802933
Välittäjä: Ropo Capital
Välittäjätunnus: 003714377140

Uusi verkkolasku laki antaa yrityksille oikeuden vaatia verkkolaskuja 

1.4.2020 voimaan tuli uusi verkkolaskulaki, jonka mukaan yrityksellä on oikeus saada pyynnöstä lasku verkkolaskuna toiselta yritykseltä. Pyydämmekin teitä jatkossa lähettämään laskunne meille verkkolaskuina edellä mainituin tiedoin. Huomatkaa ystävällisesti, ettei sähköpostitse lähetetty lasku ole lain tarkoittama verkkolasku. 

Pienet laskuttajat 

Yhdistykset ja pienet yritykset, joiden liikevaihto on alle 10 000 euroa, voivat jatkossakin lähettää meille laskuja sähköpostilla ostolaskut@jarjestys.fi. 

Laskujen sisältövaatimus 

Vaadittavat tunnisteet ovat laskun lähettäjän nimi, laskun päiväys, laskunnumero, viitenumero, laskun summa, eräpäivä ja myyjän y-tunnus. 

Lisäksi laskussa on mainittava ajanjakso tai projektin nimi, jota lasku koskee. Mikäli tilaaja on ilmoittanut laskutusviitteen, on se mainittava laskussa. Laskun sisällöstä säädetään tarkemmin Arvonlisäverolain 209 §:ssä. 

Muu posti 

Verkkolaskuosoite on tarkoitettu ainoastaan ostolaskuille. Muun postin pyydämme lähettämään sähköpostilla info@jarjestys.fi tai kirjeitse Tapahtumapalvelu Järjestys PL 97, 33101 Tampere. 

Ystävällisesti 

Järjestyksenvalvonta ja tapahtumatuotanto Kimmo Oy / Tapahtumapalvelu Järjestys / Turvallisuuspalvelu Järjestys info@jarjestys.fi www.jarjestys.fi 

Lataa laskutusohje PDF-muodossa